O plastikach zdań nieco

Nagminnie słyszy się o wyciekach albo zarówno o nielegalnym handlu bazami danych osobowych obejmujących takie dane jak numer dowodu osobistego, PESEL lub imiona rodziców. Osoby niepowołane mogą użyć tego rodzaju informacji, tak aby bez... Czytaj więcej