Budownictwo infrastrukturalne

Czym charakteryzuje się budownictwo infrastrukturalne?

Budownictwo infrastrukturalne to przede wszystkim dziedzina zajmująca się budową autostrad, ulic, dróg oraz linii elektroenergetycznych. Firmy zajmujące się budownictwo infrastrukturalne w dzisiejszych czasach borykają się z dość sporym problemem. Mianowicie ze względu na dekarbonizacja gospodarki, jednym z priorytetów na nadchodzące lata jest zmniejszenie wydzielania dwutlenku węgla do atmosfery, co powoduje krótszy czas realizacji inwestycji.
Budownictwo infrastrukturalne można również definiować jako podstawowe urządzenia i systemy służące danemu państwu bądź miastu. Wliczamy w to usługi i urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania. Infrastruktura składa się z publicznych i prywatnych usprawnień fizycznych, takich jak wspomniane wcześniej drogi, koleje mosty, tunele, ale i również zaopatrzenie w wodę, kanały ściekowe oraz łączność z Internetem.

 

Budownictwo infrastrukturalne

 

Cechy i funkcje infrastruktury

Budownictwo infrastrukturalne ma wiele cech oraz zastosowań:

  • ma służebny charakter, który świadczy o usługach produkcyjnych i konsumpcyjnych;
  • bryłowe urządzenia, dzięki którym tworzenie całych obiektów przebiega od razu ze względu na technologię, której nie da się budować stopniowo;
  • kapitałochłonność w wysokim stopniu, która odpowiada za tworzenie urządzeń w dziedzinie budownictwo infrastrukturalne,
    charakteryzuje się długowiecznością, a urządzenia użytkuje się przez bardzo długi okres czasu;
  • jest immobilne, co oznacza, że nie da się przenosić wytworów infrastruktury.

Zobacz więcej na https://wibra.pl/!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *