Dobry prawnik kraków

Zbycie nieruchomości jest procesem, w którym odbywa się przeniesienie prawa własności na inny podmiot na podstawie umowy cywilnoprawnej, co najczęściej realizowane jest w formie darowizny, sprzedaży, zamiany lub umowy o dożywocie. Proces ten może się różnić w zależności od tego jaka forma zbycia zostanie wybrana, co również może wpłynąć na formę opodatkowania. Dobry prawnik kraków zajmuje się pomocą przy doborze odpowiedniej specyfikacji procesu zbycia nieruchomości analizując akty prawne dotyczące stanu nieruchomości.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości 

W przypadku cudzoziemców występuje konieczność uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce. Z pomocą dobry prawnik kraków przygotowanie dokumentacji będzie dużo prostsze, gdyż samo zezwolenie wymaga spełnienia ustawowych wymogów. Aby uzyskać takie zezwolenie od ministra, należy spełnić określone wymagania wyszczególnione w ustawie o nieruchomości. Zapisy zawarte w ustawie dotyczą nie tylko osoby fizyczne, ale również firmy zagraniczne. 

dobry prawnik kraków

Nabycie bez zezwolenia 

W niektórych przypadkach nabycie nieruchomości może odbyć się bez zezwolenia. Wyjątki te dotyczą przejęcie lokalu w procesie dziedziczenia, zbycia lokalu garażowego oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego. Zezwolenie nie jest również wymagane w sytuacji, w której osoba ubiegająca się o zbycie przebywa na terenie Polski co najmniej 5 lat od uzyskania karty stałego pobytu. Dobry prawnik kraków pomoże w zweryfikowaniu, czy dany przypadek zbycia nieruchomości wymaga zezwolenia. 

Pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych ze zbyciem nieruchomości. Szczegóły powyższej usługi prawnej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://kancelariafojtik.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *