Doradztwo podatkowe warszawa

Zawód doradca podatkowy

Doradztwo podatkowe może być wykonywane tylko przez ściśle wyznaczone podmioty określane przez ustawę czynności doradztwa podatkowego. Są to: osoby fizyczne wpisane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych, adwokaci, radcy prawni i biegli rewidenci oraz osoby prawne wpisane do publicznego rejestru uprawnionych.

 

Warunki przyjęcia na listę doradców

 

office-620822__340Doradztwo podatkowe to poważny zawód, dlatego warunki uzyskania uprawnień są dosyć ścisłe. Aby zostać doradcą podatkowym, należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych i być nieskazitelnego charakteru. Konieczne jest wyższe wykształcenie, 6-miesięczna praktyka zawodowa i pozytywnie zaliczony egzamin. Można także otrzymać wpis na listę doradców, będąc członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

 

Zadania doradcy podatkowego

 
accountant-1238598__340Wielu osobom wydaje się, że doradztwo księgowe polega jedynie na udzielaniu rad, jednak zawód ten zawiera w sobie wiele innych zadań. Nie jest mylne twierdzenie, że do podstaw działalności doradcy podatkowego należy udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, jednakże doradztwo podatkowe nie ogranicza się jedynie do tych zadań. Doradca podatkowy to osoba, która oprócz udzielania porad prowadzi księgi podatkowe i ewidencje związane z rozliczeniami. Reprezentują oni także klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w postępowaniach sądowych. 

 

Doradztwo podatkowe Warszawa

 

W dużych miastach takich jak Warszawa, doradztwo podatkowe jest bardzo popularnym zawodem, nie trudno więc znaleźć kogoś, kto się tym zajmuje. Kluczowe jest jednak odnalezienie właściwego specjalisty, gdyż to w jego ręce oddajemy ważne decyzje finansowe naszej firmy. Z tego powodu warto zgłębić temat jak najlepiej, aby wybrać najlepsze doradztwo podatkowe w mieście Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *