Drukowanie 3D – co warto wiedzieć o tej usłudze?

Drukowanie 3D z dnia na dzień zyskuje coraz większą popularność, zaskakując swoimi kolejnymi dziełami. Ta innowacyjna technika, która wcześniej zdawała się pojawiać tylko w filmach, stała się dostępna na wyciągnięcie ręki już w pierwszej dekadzie XXI wieku, a wydruki przestrzenne coraz częściej zaczęły pojawiać się w naszych życiach.

Druk 3d Kraków

Czym jest druk 3D?

Druk 3D to drukowanie przestrzenne. Technika ta polega na nakładaniu na siebie i spajaniu kolejnych warstw materiału budulcowego. Każdy obiekt zostaje w dokładności odwzorowany na podstawie pliku cyfrowego, przetworzonego przez drukarkę. Drukowanie 3D pozwala zatem na wytworzenie fizycznych obiektów, stworzonych wcześniej za pomocą komputera.

Druk 3D nosi także inne nazwy, np. technologii addytywnej bądź generatywnej. Największą popularność technika ta zyskała jednak pod mianem drukowania 3D , co znacznie ułatwiało zrozumienie samego pojęcia i efektu końcowego, jaki ma zostać uzyskany.

W jaki sposób działa druk 3D?

Proces składający się na drukowanie 3D Kraków podzielić można na 4 etapy. Najpierw, profesjonalnie zapisany plik cyfrowy należy przesłać do drukarki. Maszyna obsługująca druk 3D Kraków następnie dokonuje analizy całości pliku, warstwa po warstwie, by móc odwzorować go dokładnie na przeznaczonej do tego przestrzeni (najczęściej kontenerze lub komorze), na bieżąco selektywnie spajając wytworzone z podanego jej wcześniej materiału warstwy.
Ze względu na wysoką precyzję, którą charakteryzuje się druk 3D, niezwykle ważna jest odpowiednia kalibracja maszyny przed przystąpieniem do działania. Pozwoli to na uzyskanie najlepszych efektów i wykorzystanie wszystkich możliwości drukarki.