Kasa fiskalna dla prawnika

Obowiązek używania kasy fiskalnej

Istnieje błędne przekonanie co do zasad korzystania z kas fiskalnych i ewidencjonowania sprzedaży w środowisku prawniczym. Często pada pytanie czy obsługując wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające działalności gospodarczej także mamy obowiązek rejestrowania sprzedaży usług poprzez kasa fiskalna dla prawnika. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnieniu temu nie podlegają usługi prawnicze.
Kasa fiskalna dla prawnika powinna być zakupiona i zarejestrowana przed rozpoczęciem działalności. Roli nie odgrywa także kwota na jaką wykonane zostaną usługi. Oznacza to, że ustawie podlegają wszystkie transakcje, nawet te nieprzekraczające limitu obrotu do 20 000 zł.

Zwolnienia z obowiązku używania kasy fiskalnej

Istnieje wyjątek kiedy kasa fiskalna dla prawników nie jest obowiązkowa. Ma to miejsce wtedy gdy usługi prawnicze są świadczone na odległość. Dodatkowo zwolnienie przysługuje w sytuacjach świadczenia usług online lub telefonicznie, a zapłata za nie jest wykonywana za pośrednictwem przelewu na konto bankowe, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Z transakcji musi też jasno wynikać jakiego świadczenia dotyczyła. W przypadku nie spełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych wyjątków kasa fiskalna dla prawników jest obowiązkowa.

kasa fiskalna dla prawnika

Kasy fiskalne online

Od lipca 2021r. wszystkie płatności związane z usługami prawniczymi muszą być rejestrowane za pomocą kas fiskalnych online. Oznacza to, że właściciel firmy prawniczej musi do tego czasu zmienić dotychczasowy sprzęt na kasę połączoną z siecią teleinformatyczną. Kasa fiskalna dla prawnika rejestruje wszystkie transakcje i przesyła je do Centralnego Repozytorium Kas. Przepisy mają na celu ograniczenie szarej strefy, oszustw podatkowych i docelowo przyczyniać się do poprawy kondycji finansowej państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *