Księgowi w Warszawie

Każdy w swoim życiu przynajmniej raz słyszał o zawodzie księgowego. Jest to zawód bardzo znany, jednak mało kto wie czym właściwie zajmują się.

Co należy do zadań księgowego?

Zakres usług świadczonych przez księgowi w Warszawie jest bardzo szeroki. Zajmuje się on ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych dla potrzeb wewnętrznych, czyli informowaniem władz firmy o jej stanie. Dba o rozliczenia podatkowe i statystyczne. Kontroluje rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa.

Księgowi w Warszawie – jak stać się jednym z nich?

Księgowi w Warszawie ma pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych; korzysta w pełni z praw publicznych, nie został skazany za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe. Dodatkowym wymaganiem jakie musi spełnić kandydat ubiegający się na stanowisko księgowi w Warszawie jest wpasowanie się w jeden z następujących kryteriów:
odbycie trzyletniej praktyki w księgowości, wyższe wykształcenie magisterskie na kierunku rachunkowość lub ekonomia ze specjalizacją rachunkowość
odbycie trzyletniej praktyki w księgowości, wykształcenie magisterskie lub równorzędne oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości
dwuletnią praktykę w księgowości , wykształcenie średnie, zdanie egzaminu kwalifikującego osoby ubiegające się o certyfikat księgowego.

Jak widać zostanie księgowi w Warszawie nie jest proste, dodatkowo jest to zawód wymagający dokładności i staranności. Z pewnością nie jest to zawód dla każdego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *