Prawnik rozwody Warszawa

Sprawy rozwodowe wymagają od nas dużego zaangażowania w celu pomyślnego rozwiązania procesu. Rozpad małżeństwa może odbijać się na całej rodzinie, a wraz z nim często wiąże się konieczność rozstrzygnięcia sporów majątkowych. Aby uniknąć dodatkowego stresu wynikającego z braku doświadczenia i wiedzy dotyczącej prawa rodzinnego, warto zdecydować się na prawnik rozwody Warszawa, który będzie służyć radą i niezbędną wiedzą na każdym etapie procesu rozwodowego.

Etapy procesu rozwodowego

Na początku następuje złożenie pozwu rozwodowego ze strony zainteresowanej, który może być opracowany przez prawnik rozwody Warszawa. Złożenie pozwu powinno być rzetelne, gdyż w dokumentacji należy przedłożyć materiał dowodowy oraz argumentację, dlaczego i od kiedy następuje rozpad małżeństwa. Później odbywa się badanie formalne przez sąd, które trwa od 14 do 30 dni. Na kolejnym etapie pojawia się odpowiedź na pozew, tj. zostaje złożona odpowiedź na nasz wniosek ze strony pozwanej. W kolejnym kroku pojawiają się zabezpieczenia, mediacje oraz rozprawy, podczas których można się zdecydować na współpracę z mediatorem.

Prawnik rozwody Warszawa

Zakończenie sprawy

Na koniec procesu rozwodowego następuje orzeczenie rozwodu, czyli zakończenie sprawy w I instancji. Jeżeli strony nie wnoszą apelacji, to wyrok staje się prawomocny. Natomiast jeśli któraś ze stron złoży apelację do orzeczenia, postępowanie w dalszym ciągu będzie kontynuowane, jednak już przed sądem II instancji. W takich sytuacjach, jeżeli do tej pory strona wnosząca nie decydowała się na pomoc prawnika, warto pomyśleć nad współpracą z prawnik rozwody Warszawa.

Dowiedz się więcej na stronie: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/rozwod/!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *