Wiadomości na temat zwrotu podatku .

Zarabiając za granicą jesteśmy zobowiązani tak samo zdać sprawozdanie z uzyskanych dochodów, jak wykonujemy to w kraju. Polacy pracujący w Norwegii także muszą wysłać rozliczenie podatkowe. Rozliczenie podatku z Norwegii nastręcza wielu osobom trudności. Trzeba bowiem osiągnąć określone warunki, by nie trzeba było płacić dodatkowego podatku w Polsce.

Bazą do rozliczeń przychodów zza granicy będzie polska regulacja o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Polska nawiązała w tym obszarze z Norwegią konwencję, by uniknąć ponownego opodatkowania przychodów. Równocześnie chodzi o ucieczke od opłacania podatków. Dochód pochodzący z Norwegii rozliczany jest w Polsce zgodnie z naszym prawem podatkowym, bez względu na to, gdzie ów przychód został uzyskany. Taka sytuacja dotyczy polskich rezydentów podatkowych, innymi słowy osób posiadających miejsce zamieszkania na terytorium polskim, posiadających w Polsce ośrodek interesów życiowych albo przebywających w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

zwrot podatku z Norwegii

Zarabiając w Norwegii aczkolwiek zatrudniony opłaca również tam podatek dochodowy od przychodów. Świadczy to, że z jego wynagrodzenia potrącana jest adekwatna kwota, jaką pracodawca przesyła do urzędu skarbowego. Potem – analogicznie jak u nas – trzeba po zakończeniu roku skarbowego złożyć roczne świadectwo podatkowe do norweskiego organu podatkowego. Warto dogłębnie zapoznać się z procedurą składania świadectw, ponieważ ogromnie możliwe jest, że pracownikowi będzie przypadał zwrot podatku z Norwegii.

Od prawnego zysku uzyskanego w Norwegii odliczana jest zaliczka na podatek dochodowy wielkości 28% oraz składka na ubezpieczenie społeczne wielkości 7,8% dochodów. Część albo nawet całość kwoty jest często oddawana na rachunek rozliczeniowy podatnika. Wynika to z faktu, iż w Norwegii stosowanych jest wiele zniżek podatkowych a także kwoty nieopodatkowanej. Jeżeli pragniemy uzyskać zwrot podatku z Norwegii, należy zwrócić się o wsparcie w rozliczeniu do przedsiębiorstw specjalizujących się w przesyłaniu tego typu świadectw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *