Z jakimi kosztami wiąże się sprawa sądowa o podział majątku?

Pomimo, że najwięcej spraw dotyczących podziału majątku rozwiązywane jest z pomocą notariusza, to bywają sytuacje, gdy konieczne jest założenie sprawy sądowej w celu znalezienia porozumienia. Najczęściej występują one, gdy relacja pomiędzy małżonkami jest przepełniona negatywnymi uczuciami i nie są oni w stanie podjąć żadnych ustaleń, które byłyby satysfakcjonujące dla obu stron. Warto wtedy zwrócić się o pomoc do adwokat podział majątku warszawa, aby mieć pewność, że nasze interesy nie zostaną naruszone.

adwokat podział majątku warszawa

Na jakie opłaty powinniśmy być przygotowani wnosząc taką sprawę do sądu?

Adwokat podział majątku warszawa poinformuje nas, że wraz ze złożeniem wniosku o podział wspólnego majątku do Sądu Rejonowego, należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 1000 zł bądź 300 zł, jeżeli projekt podziału majątku wspólnego jest zgodny. Projekt taki przedstawia propozycję dotyczącą wszelkich kwestii podziału majątku, zaczynając od jego składników, a kończąc na formie ich podziału.

Co się dzieje, gdy strony nie zgadzają się na takie same wartości składników majątku?

Jeżeli strony nie są w stanie dojść do kompromisu przy ustalaniu wartości poszczególnych składników majątku, powołuje się biegłych sądowych, którzy mają za zadanie estymowanie wartości np. nieruchomości czy samochodu. Z tego powodu przysługuje im wynagrodzenie za wykonaną pracę, które jest pokrywane przez strony po wydaniu orzeczenia kończącego sprawę sądową. Dobry adwokat podział majątku warszawa powinien poinformować o tych kosztach swojego klienta podczas pierwszego spotkania.

Dowiedz się więcej: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/podzial-majatku/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *