Jaki zakres czynności oferuje notariszu?

Jeśli chcemy opisać zakres czynności notariusza, warto rozpocząć od objaśnienia kim jest notariusz (lub dawniej rejent). Zachęcam do sprawdzenia całego artykułu, w którym objaśnimy rolę notariusza, przedstawiam ustawę związaną z jego obowiązkami oraz wyjaśniam czym dokładnie zajmuje się taka osoba.

Spis treści

 1. Kim jest notariusz?
 2. Prawo o notariacie
 3. Jaki zakres czynności ma notariusz?
 4. Podsumowanie wpisu o notariuszach.

notariusz Kraków

Kim jest notariusz?

Zawód notariusza należy do zawodów zaufania publicznego, a powoływany do pracy jest przez ministra sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości wyznacza także siedzibę jego kancelarii notariusza. Notariusz może korzystać też z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

W zakresie uprawnień notariusza jest wiele istotnych obowiązków, które mają związek właśnie z działaniem jako osoba zaufania publicznego.  Rola notariuszy to przede wszystkim zapobieganie sporom sądowym, które polega na zapewnianiu pewności, a także bezpieczeństwa obrotu np. nieruchomościami. Warto w takich sytuacjach zaufać doświadczonym osobom, a jedną z takich jest notariusz Kraków. Wymieniona wyżej rola notariuszy wynika bezpośrednio z systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo o notariacie

Poniżej przedstawiamy Art. 1. prawa o notariacie z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158.

Art. 1.

§ 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

§ 2. W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny.

Dla dociekliwych pozostawiamy link do pełnej treści ustawy, która m.in. definiuje zakres czynności notariusza: Prawo o notariacie – Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r..

czynności notariusza

Jaki zakres czynności ma notariusz?

Przechodząc do meritum sprawy zachęcamy do zapoznania się z wymienionymi czynnościami, którymi oferuje wspomniany przeze mnie notariusz Kraków.

 • obrót:
  • spółdzielczymi prawami do lokali,
  • nieruchomościami:
   • sprzedaż, darowizny oraz zamiany, a także zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanawiania odrębnej własności lokali,
 • przygotowanie:
  • aktów notarialnych,
  • testamentów oraz poświadczeń dziedziczenia,
  • umów majątkowych małżeńskich,
 • wykonywanie odpisów, wypisów, a także wszelkich wyciągów z dokumentów,
 • czynności notarialne we współpracy ze spółkami cywilnymi i prawa handlowego,
 • pełnomocnictwa oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na wszelakich oświadczeniach oraz umowach.

czym zajmuje się notariusz

Podsumowanie wpisu o notariuszach

Ogólnie rzecz biorąc notariusz musi prowadzić działania, które będą wystarczające do zapobiegania sądowych sporów, które mogą wyniknąć między uczestnikami transakcji. Warto zaznaczyć, że notariusz wykonuje czynności w imieniu prawa polskiego.

Czynności oferowane przez notariusza to polubowna alternatywa do wspomnianego wyżej postępowania sądowego. Taka alternatywa daje możliwość stronom bezpiecznego rozwiązanie problemów związanych z prawem, które nierzadko mogą wyniknąć podasz różnych transakcji.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *