Budownictwo

Dowiedzmy się co to jest cyfrowy bliźniak?

Cyfrowy bliźniak to w języku polskim cyfrowy bliźniak. Jest to metoda wykorzystywana przez producentów w różnych branżach. Polega ona na stworzeniu produktu i poznaniu jego właściwości w formie cyfrowej przed opracowaniem prototypu i rozpoczęciem produkcji. W tym wpisie przeczytasz o cyfrowym bliźniaku!

Czym dokładnie jest cyfrowy bliźniak?

Cyfrowy bliźniak to cyfrowa reprezentacja świata fizycznego. Cyfrowe bliźniaki umożliwiają interakcję światów wirtualnych ze światem fizycznym. Można to zrobić za pomocą czujników, oprogramowania i urządzeń IoT. Cyfrowy bliźniak jest tworzony poprzez integrację danych w czasie rzeczywistym z systemów fizycznych i wirtualnych. Korzystając z tych zestawów danych, tworzy model, który rejestruje wszystkie zachowania i procesy swojego rzeczywistego odpowiednika w czasie.

cyfrowy bliźniak

Zastosowanie cyfrowego bliźniaka

Cyfrowy bliźniak ma zastosowania w różnych branżach, w tym między innymi w produkcji, konserwacji i logistyce. Pozwala inżynierom uzyskać wgląd w to, jak sprzęt zareaguje na zmiany temperatury lub ciśnienia atmosferycznego, co można następnie wykorzystać do wprowadzenia regulacji, zanim nastąpią one w rzeczywistości. Wbudowana analiza danych pomaga producentom dowiedzieć się, jak ich produkty i procesy działają w terenie, nawet zanim zostaną wprowadzone na rynek. Osiąga się to poprzez integrację danych z czujników z różnych obszarów procesu produkcyjnego, takich jak czujniki temperatury lub ciśnienia na sprzęcie. Spostrzeżenia uzyskane z tej analizy można wykorzystać do wprowadzenia korekt przed rozpoczęciem produkcji w celu poprawy jakości i wydajności produktu. Firmy korzystające z wbudowanej analizy danych mogą gromadzić więcej informacji o swoich obiektach i inwentarzu, co zapewnia im lepszy wgląd we właściwości produktów.

Zdobądź więcej ciekawych informacji na temat cyfrowego bliźniaka na stronie internetowej: https://bimup.tech/