Deweloper

Jakie dokumenty powinien przedstawić deweloper przy sprzedaży mieszkania

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania

Sprzedaż mieszkania to poważna transakcja, która wymaga od dewelopera przedstawienia szeregu dokumentów. Przede wszystkim deweloper musi dostarczyć aktualny odpis z Księgi Wieczystej, który jest niezbędny do ustalenia prawidłowości własności nieruchomości. Aktualny odpis z KW powinien być dostarczony przez dewelopera w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Kolejnym ważnym dokumentem jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Jest to dokument, który określa poziom zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych przez budynek. Świadectwo charakterystyki energetycznej musi być sporządzone przez uprawnionego audytora energetycznego i dostarczone przez dewelopera wraz z innymi dokumentami.

Dokumentacja techniczna

Deweloper powinien również dostarczyć pełną dokumentację techniczną dotyczącą budynku. Dokumentacja ta powinna zawierać informacje na temat projektu budowlanego, instalacji elektrycznych, hydraulicznych i wentylacyjnych oraz innych istotnych elementów budynku. Dokumentacja techniczna powinna być sporządzona przez uprawnionego projektanta i dostarczona przez dewelopera wraz z innymi dokumentami.

Ponadto deweloper powinien dostarczyć aktualne oświadczenia dotyczące stanu prawnego nieruchomości oraz oświadczenia dotyczące stanu technicznego budynku. Oświadczenia te muszą być podpisane przez dewelopera i dostarczone wraz z innymi dokumentami.

Inne ważne dokumenty

Oprócz tych podstawowych dokumentów, deweloper może również musieć dostarczyć inne ważne dokumenty, takie jak: umowa o sprzedaż mieszkania, protokoły notarialne, decyzje administracyjne lub inne istotne dokumenty dotyczące nieruchomości. Wszystkie te dokumenty muszą być dostarczone przez dewelopera w celu ustalenia prawidłowości transakcji.

Sprzedaż mieszkań wiąże się z dużymi obowiązkami ze strony dewelopera. Aby uniknąć problemów prawnych lub finansowych, ważne jest, aby deweloper przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do ustalenia prawidłowości transakcji.